Програма за сигурност и защита на данните – Приложение 1