Предварителна информация контрагенти- Приложение 6